XXIII Konferencja Programowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w XXIII Konferencji Programowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, która odbędzie się w Warszawie w dniach 24-26 listopada 2017 roku. Tegoroczna Konferencja będzie miała charakter jubileuszowy. Jej tytuł brzmi: „30 lat STO – transformacja / integracja / rozwój”.

Zarząd Główny STO proponuje skupienie się podczas tegorocznej Konferencji na tematyce związanej z przyszłością edukacji w szkołach STO i z perspektywami Towarzystwa jako organizacji pozarządowej. Nowe trendy w edukacji na świecie, a równocześnie zmiany organizacyjne i programowe polskiej oświaty skłaniają do postawienia zasadniczych pytań o dobrą formułę edukacji. W jakim kierunku powinny zmierzać szkoły STO, jeśli chcą stać się „szkołami jutra”? Co powinno być dla STO treścią pojęcia „rozwój”? Jak dzisiaj rozumieć obywatelską rolę naszego Towarzystwa? Jak wykorzystać doświadczenie, by sprostać wyzwaniom wcześniej w szkole w ogóle nieznanym?

Wykłady, warsztaty i debata oksfordzka będą próbą zwerbalizowania refleksji w zakresie tej problematyki. Mamy nadzieję, że poczują się Państwo zainspirowani tematami Konferencji i włączą się Państwo w dyskusję zarówno podczas obrad, jak i później w swoich środowiskach.

Uroczysta Gala otwierająca Konferencję odbędzie się w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 66). Zakwaterowanie uczestników przybyłych spoza Warszawy przewidziane jest w hotelu Radisson Blu Sobieski  (Plac Zawiszy 1).

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy drogą elektroniczną. Na internetowej stronie konferencji www.konferencjasto.pl został umieszczony formularz, który należy wypełnić. Prosimy nie wysyłać zgłoszeń pocztą. Zgłoszenia na konferencję w Warszawie przyjmowane będą do dnia 20 października br

Wpłata za pobyt jednej osoby w pokoju 2-osobowym (wraz z wszystkimi posiłkami) w hotelu Radisson Blu Sobieski wynosi 920,00 zł. Faktyczny koszt pobytu jednego uczestnika jest o sto siedemdziesiąt złotych wyższy (1 090,00 zł), jednak Zarząd Główny STO – by ułatwić Państwu udział w konferencji – podjął decyzję o dofinansowaniu pobytu dwóch uczestników z każdego koła STO (kwotą 170,00 zł dla każdego z nich).

Zależy nam na pogłębianiu więzi środowisk Towarzystwa oraz na wspieraniu Państwa działalności prowadzonej dla idei STO, z myślą o naszej misji, wartościach i tradycjach, z perspektywą kolejnych osiągnięć. Pragniemy, aby udział w konferencji był dla Państwa okazją do wymiany myśli i dobrych praktyk. Zachęcamy do uczestniczenia w wizytach studyjnych, zwłaszcza że aż pięć warszawskich szkół zgłosiło bardzo interesujące propozycje.

W załączniku przekazujemy Państwu program konferencji oraz ww. oferty wizyt studyjnych.

Do zobaczenia w Warszawie!

Zarząd Główny
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Program XXIII Konferencji Programowej STO