Zaproszenie dla zarządów Kół STO

Zarząd Główny STO serdecznie zaprasza młodych stażem Prezesów oraz Członków zarządów na spotkanie, które odbędzie się 29 marca 2014 roku o godzinie  10:30 w siedzibie STO w Warszawie przy ul. Nowy Świat 39. Podczas spotkania omówimy następujące zagadnienia:

- obowiązki zarządu wynikające z ustawy o stowarzyszeniach,
- obowiązki zarządu jako organu prowadzącego szkołę,
- współpraca zarządu ze środowiskiem lokalnym,
- najczęściej pojawiające się problemy  związane z działalnością  zarządu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie swego udziału do Biura STO (biuro@sto.org.pl,  tel.  22 826 78 64, faks 22 826 78 03) do dnia 15 marca 2014 roku
 
Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Głównego STO
Jolanta Truszewska
Wiceprezes ZG STO