Zaproszenie na polsko-austriackie forum „Skuteczne metody przeciwdziałania przemocy w szkole” – 2-3.12.2013, Warszawa

 

Szanowni Państwo,
 
Austriackie Forum Kultury w Warszawie oraz Stowarzyszenie Bliżej Dziecka zapraszają na Forum „Skuteczne metody przeciwdziałania przemocy w szkole”.

Zaprosiliśmy polskich i austriackich specjalistów zajmujących się na co dzień problemami przemocy, którzy podzielą się z Państwem swoją wiedzą, metodami i doświadczeniem. Program w załączeniu.
 
Nasze forum odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2013, Warszawa, Austriackie Forum Kultury, ul Próżna 7/9.
 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie obecności zawierające Państwa nr telefonu komórkowego do dnia 22.11.2013 na adres warschau-kf@bmeia.gv.at

Prosimy również o podanie tytułu wybranych przez Państwa warsztatów.      
 
Z poważaniem,
Organizatorzy

Austriackie forum kultury w Warszawie
österreichisches kulturforum warschau
Tel.  0048 22 526 88 00 lub -11
Fax. 0048 22 620 10 51
Próżna 7/9 (neu!)
skr. poczt. 814 / p.o. box 814
00-950 Warszawa
 
www.austria.org.pl


Austriacko-polskie forum
Skuteczne metody przeciwdziałania przemocy w szkole

Inicjatorem i głównym organizatorem forum jest Austriackie Forum Kultury w Warszawie, a polskim partnerem jest Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” (www.przemocwszkole.org.pl), które od wielu lat specjalizuje się w pracy nad problemem przemocy w szkole.

W Polsce wiele dzieci przyznaje się w anonimowych ankietach do doświadczania przemocy w szkole – ponad 40% uczniów deklaruje, że doświadcza przemocy psychicznej ze strony swoich rówieśników, a ok. 29% uczniów wskazuje na doświadczenie przemocy fizycznej. Aż 9% uczniów doświadcza przemocy w sposób częsty i długofalowy, nawet kilka razy w tygodniu. Współczesne statystyki wskazują również na problem psychicznej i fizycznej przemocy nauczycieli w stosunku do uczniów i odwrotnie.

Przemoc jest poważnym problemem, z którym boryka się wiele typów szkół, nie tylko państwowych, ale również prywatnych, społecznych, muzycznych, katolickich. Szkoły poszukują skutecznych rozwiązań i sposobów przeciwdziałania przemocy. Skuteczność w rozwiązywaniu problemów przemocy to wiedza oraz możliwość korzystania z różnorodnych metod i strategii.

Forum ma na celu wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych praktyk i sprawdzonych metod ze strony austriackiej i polskiej. Podczas konferencji będziemy koncentrować się na dwóch aspektach:

  • Polityce szkoły wobec przemocy – czyli takim budowaniu klimatu szkoły, który zapobiega powstawaniu przemocy i promuje pozytywne wzorce. Na politykę szkoły składają się min takie elementy jak: filozofia i wartości szkoły, normy szkolne, zapisy w  dokumentach, profilaktyka wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz inne wypracowane działania.
  • Systemie interwencji w sytuacjach przemocy – czyli konkretnych metodach i strategiach służących rozwiązywaniu już istniejących przypadków przemocy.

Zaprosiliśmy specjalistów z Austrii i Polski, którzy zajmują się zagadnieniem przemocy w szkole, praktykują i rozwijają konkretne metody rozwiązywania różnych sytuacji przemocy w środowisku szkolnym, pracują z dziećmi-sprawcami i dziećmi-ofiarami przemocy.

Na pierwszy dzień forum przygotowano referaty i dyskusje dotyczące obu wymienionych powyżej aspektów. Drugi dzień będzie miał charakter warsztatowy.